torsdag 20 mars 2014

Vita fläckar på kartan

För att fördjupa mina kunskaper runt den nu så aktuella utrikespolitiska dramatiken mellan Ukraina -Ryssland och Krim, läste jag en liten bok skriven av M-riksdagmannen Mats Johansson. Boken har fått titeln Det Nya Kalla Kriget. 
Själva titeln bör ju få en presumtiv läsare att dra öronen åt sig ,ty det är en kontroversiell          
 fråga om huruvida relationerna mellan Öst och Väst idag kan betraktas som ett kallt krig. Säkert är dock at den uppkomna situationen där Rysslan har laagt beslag på halvön Krim ,vilken Nikita Chrustjev donerade till Ukraina 1954, hade varit tillräckligt för att utlösa ett förödande världskrig för 100 år sedan.
          Emellertid inleder Mats Johansson boken med att berätta hur han blev politiskt medveten i sin ungdom,i samband med  Sovjetunionens intervention i Tjeckoslovakien 1968.Sovjet hade ju också slagit  ner en resning i Ungern 1956,och inte bara det .Mats Johansson gör en uppräkning av övergrepp som Sovjet och senare Ryssland gjort sig skyldigt till,från Pragkuppen 1948 till Georgienkriget 2008.
             Johansson hr naturligtvis helt rätt i det han skriver. Ryssland är idag långt ifrån någon demokratisk rättsstat med ett fungerande civilsamhälle, yttrandefrihet och respekt för mänskliga rätttigheter. Korruptionen är utbredd. . Ändå är ryssarna långt friare idag äm man var under Sovjettiden,och levnadsstandarden är högre för de flesta. Många ryssar stöder den nuvarande politiken.och tror på en bättre framtid.

            Det som stör mig är att samtidigt som Sovjetunionen ingrep i Tjeckoslovakien , ägnade sig USA för fullt med att bomba Vietnam sönder och samman. Tillika kan listan göras lång över militära interventioner USA gjort i andra länder med CIA:s hjälp när Amerikanska strategiska intressen stått på spel. Detta har uppenbart inte bekymrat Mats Johansson det minsta.Det verkar som Mats Johansson drabbats av någon sorts neglekt,när det gäller USA:s övergrepp.
      Detta påminner mig om 1960-talets FNL-grupper ,där man sjöng sånger med många verser som beskrev hur USA- imperialisterna brände skövla och bevaka ,men att tyrannerna får skörda vad dom sår.
Stalins terror och folkmord nämndes inte överhuvudtaget.FNL-grupperna  var ju starkt lierade med KFML sedermera SKP ,där man hylla de Stalin som en stor folkledare.                
  Någon har sagt att när man valt sida i en fråga ,händer det något konstigt i hjärnan ;man ser bara det som talar för en och resten blir en vit fläc kpå kartan
     


              Inga kommentarer:

Skicka en kommentar