fredag 21 mars 2014

Nazism då och nu

                     Åsiktsspanarna på Expo har gett ut någon rapport där det framgår att nazismen är på frammarsch. Detta skapar en del oro och man debatterar på tidningarnas opinionssidor hur allvarligt vi ska se på detta. Allas vår Lilian Sjölund på Hälsingetidningar är ju inget undantag.
                               Historikern Johan Östling har gett ut en bok som han kallat Nazismens Sensmoral. Där beskriver han hur svenska samhället har förhållit sig till nazismen som lära och hur man har behandlat dess sympatisörer  och medlöpare efter Andra Världskrigets slut. Östling använder uttrycket Nazismens Associationssfär, i det att han menar att företeelser som tidigare inte direkt var direkt relaterade till nazismen är det idag .Nazismens associationssfär har således förskjutits.
               Nazisterna torde vara en mycket liten och marginaliserad grupp idag. Jag kan inte på rak arm säga att jag känner någon. Att vara nazist idag är förenat med ett socialt stigma och skam. Man kan därför undra om dagens nazister har så  mycket gemensamt med sina förebilder i det mörka 30-talet.
       På 1930-talet var det ju i huvudsak höga miltärer ,läkare präster och någon enstaka litteraturprofessor ,som öppet sympatiserade med det tyska herrefolket.
          De italienska fascisterna under Mussolini hade ju som målsättning att i första hand takontrollen över Medelhavet och återupprätta det romerska riket  och bli en kolonialmakt. Den tyska motsvarigheten NSDAP hade för avsikt att göra Tyskland till en världsmakt och i första hand kuva och kolonisera de slaviska folken i öster. Rasismen var ju en bisak.
               Vilka vill erövra världen idag? Ett vet vi ; islamisterna har som slutmål att återupprätta Kalifatet och återge Islam dess forna storhet. USA-imperialisterna börjar få nog av sina egna problem och tröttna på att vara världspolis. Ryssland tycks vilja stärka sin ställning i sin traditionella intressesfär .Hur är det då med våra inhemska nazister. Vad har de för planer på sikt? Vill dom kanske återupprätta Sveriges stormaktstid, återerövra Baltikum och marschera till Poltava. Uttrycket Bevara Sverige Svensk låten i mina öron rätt defensivt. Det tycks inte som att våra grannländer ska behöva frukta. Beträffande Sverigedemokraterna får de mig att tänka på den konservative österrikiske kanslern Kurt von Schuschnigg ,som inför hotet om en tysk annektering med emfas hävdade att han var österrikare och skulle alltid vara österrikare. Han fick ju också tillbringa en tid i tyskt koncentrationsläger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar