fredag 6 maj 2016

Det handlar om integration

Yasri Khan
Nu har mediaintresset för Yasri Khans uteblivna handslag ebbat ut och kvällspressen har fått andra saker att tänka på .Många tycker kanske att det inte var så mycket att orda om ,och att man får väl hälsa som man vill.Frågan är om det är så enkelt. Folkvettsexperten Magdalena Ribbing sa på sitt snusförnuftiga sätt att i vår del av världen är det en förolämpning att inte ta emot en utsträckt hand .Om man nu är folkvalt ombud för sina partisympatisörer får man ju gå lite utanför sina personliga intressen. Frågan är vem som ska behöva anpassa sig till vem. En av dessa självutnämnda representanter för Sveriges Muslimer sa i en radiointervju för något år sedan att muslimerna inte skulle bli assimilerade som judarna blivit ,utan integration för honom var att majoritetssamhället steg för steg skulle anpassa sig till muslimerna .En sorts kokta grodans princip alltså.
                  Den notoriskt naiva demokratiministern Bah Kunke säger att det är upp till var och en att avgöra hur man vill hälsa. Kan man hälsa med den gamla romarhälsningen med utsträckt högerhand kanske. Det skulle inte bli så uppskattat av demokratiministern. Någon kanske vill hälsa genom att vända baken till och lägga av en brakskit.
                Samuel Huntington skriver i sin berömda bok om Civilisationernas Kamp att inte i något land där muslimer är i minoritet är de välintegrerade som grupp. Det uppstår alltid friktioner och de känner sig diskriminerade . Först när Islam får dominera är de nöjda,men då finns det alltid någon annan som tolkat Islam fel. Jag är benägen att tro att det ligger mycket sanning i vad Huntington skriver.
                    Det finns en hel del forskning som ger vid handen att grenar av Muslimska Brödraskapet i Europa använder politiska partier och andra organisationer som plattform för att sprida sin religion. Det finns ingen opolitisk Islam och det måste vara problematiskt att synkronisera en religion som samtidigt  en djupt konservativ politisk ideologi med ett modernt demokratiskt parti. 
                     Det är bra att Yasri Khan hoppar av politiken. Ska han vara valt ombud för svenska folket kan han nog inte agera som representant för en religiös grupp som inte känner sig bekväma med Sverige.
                       
                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar