måndag 16 februari 2015

Dagens Korancitat

Jag läser Koranens Sura 47:4 (Zetterstens översättning som anses ligga nära det arabiska originalet)"När I möten dem som äro otrogna ,så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem. Slå dem sedan i bojor." (sic.) Så säger fredens och toleransens religion vilken som bekant kidnappats av extremister.
              Jag tänker på detta när jag läser på text-TV att 21 personer tillhörande den lilla spillran av den koptisk-kristna urbefolkningen i Egypten blivit halshuggna.Enligt många källor har Kopterna blivit behandlade med tolerans efter den arabiska ockupationen på 600-talet. Inte desto mindre har de blivit alltmer tillbakaträngda,och nu återstår bara motsvarande  10% av befolkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar