tisdag 16 september 2014

V ,F! och SD kanske inte så olika trots allt.

              Visst kan man diskutera om det var så klokt av Löfvén att så bryskt kasta Jonas Sjöstedt ut i kylan utan någon närmare motivering .I det läge som råder ,kommer han att behöva allt stöd från andra partier. V. och Jonas Sjöstedt har ju gjort frågan om vinster i välfärden till sin käpphäst ,som han inte kommer att kompromissa om .
                     Nu är det naturligtvis inte så att Jonas Sjöstedt har direkt fel i sakfrågan. Det är ett problem att den skattefinansierade välfärden har blivit en skyddad verkstad för internationella riskkapitalister. Genom "effektiviseringar" som huvudsakligen består i att minska personalen till ett absolut minimum ,kan man göra vinster som är oberoende av konjunktursvängningarna . Samhället kommer ju alltid att efterfråga vård och omsorg vare sig konjunkturen går upp eller ner. Rent innehållsmässigt skiljer sig inte för övrigt den vård som de stora bolagen erbjuder från den offentliga vården. De kostnadsbesparingar som man gjort genom personalneddragningar kommer ju inte finansiären .d.v.s. kommun eller landsting och till syvende och sist skattebetalaren till godo..
  Hur emellertid ett totalförbud mot alla vinster ska se ut i praktiken är svårare att se. I andra länder har man ju förmått att lösa denna fråga genom regelstyrning. På något sätt har V. och Jonas Sjöstedt snöat in på denna fråga.
                       Gudrun Schyman och F! har ju fått orimligt stor uppmärksamhet i medierna  ,åtminstone om man ser till det verkliga stöd hon har i väljarkåren.
     Om man inte kan se någon principiell skillnad på Talibanernas förtryck och de orättvisor kvinnor utsätts för här i Sverige ,har man ett problem. Om man dessutom inte vill diskutera hedersförtrycket som vi importerat till vårt land på grund av att man inte vill spela Sverigedemokraterna i händerna , får man nog accepter att man inte blir tagen på så stort allvar. Jag tycker nog att medierna är ofta förvånansvärt förlåtande mot Gudrun Schyman  ,kanske rentav för att hon är kvinna.
              Valnatten blev en sorgens och besvikelsens natt för många av våra ledarskribenter ,inte i första hand för att Alliansen förlorade  ,utan för att Sverigedemokraterna fick närmare 13% och blev Sveriges 3:e största parti .
        Ej helt oväntat fick SD stort stöd i många glesbygdsdistrikt och i de gamla bruksorterna . Åter fick vi höra den vanliga standardförklaringen att det är arbetslösa ensamstående ,lågutbildade med dålig hälsa som uttrycker sin bitterhet genom att proteströsta på SD .Man kan se framför sig den överviktige arbetrslöse 45-åringen ,sittande på den trista pizzerian och dricka öl. eller spela . Vissa statsvetare säger däremot att omkring 30% av valmanskåren tycker att SD har en bra syn på migrationspolitken .Att man ändå inte röstar på detta parti beror på att det finns andra frågor som man tycker är viktigare.
             De flesta som är intresserade av hur saker förhåller sig när klyschornas dimmor lättat ,och som ej fått synfältet grumlat av akademiska studier, bör ha kunnat konstatera att Sverige har stora problem att integrera en stor del av de som söker asyl här .Att asylfusket är utbrett är en offentlig hemlighet . Många kastar sina i.d. handlingar när man kommer över gränsen till Sverige. 
      Vi har redan hög arbetslöshet i landet ,och det blir inte bättre av att det fylls på med människor som kommer från andra sidan jordklotet och i vissa fall är analfabeter på sitt eget språk .
               Den stora muslimska invandringen är ett problem för sig. Ingenstans i Europa har muslimerna blivit integrerade som grupp betraktat. I stället har man bildat enklaver med krav på särbehandling .
        Den stora invandringen är förenad med kostnader för samhället ,men om man ska minska asylmottagandet till den nivå som SD anser önskvärt kanske det också är förenat med kostnader. Kanske Migrationsverket behöver bättre resurser för att göra asylprocessen snabbare.  Det kan också vara så att vi i en framtid får brist på arbetskraft. .På det stora hela taget har nog SD alltför stora förhoppningar på hur mycket man kan spara in på en minskad invandring .SD lovar förbättringar åt snart sagt alla. Allt ska finansieras med minskad invandring .
              Många av småpartierna har det gemensamt att man har  en fråga ,som förklarar alla problem i samhället .Helhetssynen uteblir.
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar