måndag 11 augusti 2014

Medierna och IS framryckning i Irak

Flyktingar undan jihadisterna
      I skuggan av det mer mediala kriget i Israel-Palestina får vi även rapporter om jihadisternas framryckning i Irak . Det som irriterar mig när jag hör rapporteringen i Rapport och andra nyheter är att man hela tiden talar om extremister eller terrorister. Det ger ju helt fel signaler."Extremist" antyder att Det är en rörelse ute i periferin,en ytterlighetstolkning av en i grunden fredlig och tolerant ideologi. I själva verket har det alltid funnits en militant och hårdför kärna i det islamiska världssamfundet. Ända sedan profetens dagar har Sanningens Ljus spridits över världen med svärdet . Konvertera eller dö har varit alternativen. "Terrorist" implicerar ju att man befinner sig i militärt underläge ,och med olika aktioner försöker destabilisera samhället och sprida osäkerhet och skräck. IS tycks vara en välutrustad krigsmakt som gör sitt erövringståg och tänker nog i längden inte att nöja sig med norra Irak. Kunskaperna om Islam är ju minst sagt dåliga i Sverige , även bland folk med hög utbilning.Det finns ju inte mycket att läsa heller på svenska ,utan man måste beställa engelskspråkig eller danskspråkig litteratur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar