onsdag 14 maj 2014

Måste man gilla Islam?

En SD-politiker,Michael Hess har fått fått villkorlig dom +böter.Vad har han då gjort som föranlett vad man får förmoda inte bara en uppslitande mediauppmärksamhet och till och med rättssak. Har han hotat någon,rånat ,bedragit eller slagit någon på käften .Nej han har skrivit i ett blogginlägg att våldtäkt är djupt rotat i den Islamiska kulturen.Vem som har polisanmält, framgår inte av mediauppgifterna,men åklagaren Lena -Marie Bergström har funnit att den åtalade bidragit till att skapa missaktning mot en folkgrupp och att hans inlägg inte tillför debatten något av värde.
                 Nu kan man ju undra om ifall det skulle vara som den åtalade säger;får man säga det då? Vad jag närmas t vill diskutera nu är huruvida det finns ett korn av sanning i vad den åtalade skrivit.
         Till saken hör att enligt mediauppgifter  har Hess bott i mellanöstern i 11 år och torde ha en viss förtrogenhetskunskap om levnadsförhållanden och kultur där.
           Riksislamologen Jan Järpe har i TV med emfas hävdat att Islam ser mycket allvarligt på våldtäkt.
          En sak som komplicerar det hela är att vad som är våldtäkt i Sverige förmodligen inte är det i Saudiarabien.
            Här i Sverige har vi som bekant en utvidgad definition av vad som räknas som våldtäkt. I princip är allt sex som sker utan bägge partners explicita samtycke att betrakat som våldtäkt..Därvidlag är det ingen skillnad om det hela utspelas inom äktenskapets ram.
           Dessutom betraktar vi all sex med barn eller minderåriga som våldtäkt oavsett om samtycke föreligger eller inte.
          Vi  i Sverige är ju inte särskilt religiösa av oss. Många tänker att det kanske finns något som är högre än vi kan förstå och att det viktigaste är hur vi människor är mot varandra .Därför är vi lite av religiösa oskulder.,och riskerar att uppvisa stor naivitet, när vi konfronteras med andra trosföreställningar.
               Islam har som bekant ett gemensamt ursprung med Judendom och kristendom,men man ska nog inte dra för långtgående slutsatser av eventuella likheter. Det handlar mer om vilken roll religionen har i samhället,än vad som står i grundskrifterna .
             Många kristna lever på något sätt i två världar,den materiella världen  med sina lagar och den andliga som lever sitt eget liv lite på sidan om..
            I Islam är religion , politik och kultur så sammanflätade att,det är svårt att se vad som är höna och ägget.Religionen tränger in i alla aspekter av livet och vardagen som för tanken till en totalitär ideologi  Guds lag har större tyngd än de lagar människan har stiftat.
          Ta t.ex frågan om barnäktenskap; i Irak har man lagstadgad äktenskapsålder 18 år,men vanligen blir barnen bortgifta vid 13 år.Det finns religiösa krafter som vill sänka äktenskapsåldern till 9 år. Där är det inte någon viktig fråga vad barnet själv tycker .Varje sådant äktenskap borde enligt mitt förmenande betraktas som en livslång våldtäkt.Vad har nu detta med religionen att göra?
        Profeten Muhammed fick sin favorithustru Aisha i gåva när hon var 6 år. Profeten "fullbordade" äktenskapet när Aisha var 9 år. Eftersom Profeten var den ende felfria människan som funnits .har 9 år blivit den normerande åldern då flickorna får giftas bort och utnyttjas sexuellt..Vad flickstackarn själv tycker hör inte hit. 
           Med den måttstock vi här i Sverige har beträffande vad som ska betraktas som våldtäkt anser jag således att det finns religiöst och kulturellt stör för våldtäkt i den islamiska kulturen Vi kan ju inte hålla oss med olika definitioner beroende på vilket land gärningar utspelas i .Det skulle ju få högst märkliga konsekvenser..Våldtäkt inom äktenskapet  är ju en är ju en omöjlighet inom Islam eftersom kvinnan är skyldig att vara sexuellt tillgänglig närhelst så mannen önskar.Han har även rätt att straffa kvinnan om hon skulle vara olydig. Detta får ju stöd av den Islamiska M-riksdagsmannen Abdirizac Waberi,som gjort ett famöst TV-uttalande i frågan.
               Sedan har vi detta med gängvåldtäkter,men det får bli ett eget kapitel.                

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar