måndag 21 april 2014

Nya Testamentet under luppen

              Filosofiprofessor Ingemar Hedenius gav religionskritiken ett ansikte när han 1949 gav ut Tro Och Vetande .Han har åsamkat teologerna en hel del huvudbry,och många har nog hoppats att Hedenius snart ska bli en fotnot i kyrkohistorien.
              Hedenius kritiserade kristendomen och kyrkan utifrån en logisk -filosofisk vinkel.Han kritiserade detta som han kallade försanthållande av företeelser som strider mot mänsklig erfarenhet av hur världen är beskaffad och förnuftet.Dessutom satte han fingret på självmotsägelser,som evangelierna vimlar av.Helvetesläran fick sig också en välförtjänt genomlysning.
          Nu har historiedocenten Lennart Lundmark gett ut TVIVLARENS GUIDE TILL NYA TESTAMENTET; en bok där han granskar Nya Testamentet på samma premisser som han skulle granska vilket annat historiskt skeende som helst.Det visar sig att om man närmar sig berättelsen om Jesus utifrån ett vanligt historiskt angreppssätt visar det sig att det finns inte så mycket konklusiv dokumentation att ta på.
     Det mesta är skrivet några decennier efter Jesu död,och det råder stor osäkerhet om vem som är upphovsman till texterna.De oilka evangelierna ger en motstridig bild av vad som hände under Jesu liv och död,och framförallt vad som hände efter hans död..Mycket tycks vara förbättrat i efterhand.
           Det finns ju forskare som går så långt som till att säga att Jesus kanske inte har funnits överhuvudtaget,men Lundmark utgår från att Jesus levat och att han blev korsfäst.men att skildringen av Jesu död och uppståndelse är minst sagt spretig. Man bör komma ihåg att Nya Testamentet skrevs av kristna och att det får betraktas som en partsinlaga,mer än som ett reportage.
                Min egen lekmannamässiga reflektion är att det är både skrämmande och fascinerande att människor offrat sina liv .utkämpat krig,dömt varann till döden för något som kanske bara är en skröna.Å andra sidan har det byggt fantastiska byggnader och skrivits odödlig musik för att hedra den korsfäste.
             Den mörkare sidan av saken är att  man har förtryckt människor och hindrat människor att bilda sig en uppfattning om hur världen är beskaffad.
            Om någon känner sig bekväm med Nya Testamentets budskap och tycker att hen får  ut någon mening i detta ska vi naturligvis inte förmena någon detta .Det är fritt att tro på Zeus eller Jahve om man så vill.Ändå har jag lite svårt att förstå hur så många kan låta denna märkliga berättelse om Jesu liv och död bli till det centrala livsinnehållet,navet som allting rör sig kring
                Lundmarks bok tycker jag fyller ett tomrum,ty de flesta vanlig medlemmar i Svenska Kyrkan har nog en rätt oreflekterad uppfattning om vad det kristna budskapet består av..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar