fredag 18 april 2014

Margareta Sidenvall och glesbygdens demografiska problem

             " Se människorna som resurser och inte bara som problem Denna klyscha torde kunna kvalificera sig på klyschornas 5 i- topplista.När vi pratar migrations och  integrationsfrågor får det tydligen duga med vilka klyschor som helst. Huvudsaken är att inte människorna  börjar tänka för mycket själv. Detta tänker jag på när jag läser KD-representanten Margareta Sidenvalls insändare 15/4
               Utgångspunkten är att våra glesbygdslän har en minskande befolkning,och att vi varit dåliga på att ge arbete till nyanlända,ja rentav sämst bland OECD-länderna .Det finns undersökningar som visar att Sverige är det länd i EU som varit sämst på att integrera sin invandrare. Samtidigt finns det andra undersökningar som visar att Sverige är det land i Europa som tar emot flest asylflyktingar i förhållande till folkmängden. M.Sidenvall menar att det hela bara är ett attitydproblem,som tar sig uttryck i att migrationsverket talar om trycket från asylsökande. Margareta Sidenvall menar att befolkningsminskningen här i Gävleborg skulle kunna vända om vi bara fick ett annat sätt att tänka i migrationsfrågorna.
       Urbaniseringen;att människor lämnar landsbygden och drar sig till storstadsområdena är en process som pågått länge,ja i någon mening de senaste 200 åren av och till. .Orsaken har ju varit att det saknats utkomstmöjligheter i hembygden. Vi kan se samma mönster över hela världen..
                 KD har stöd av nyliberala skribenter och ekonomiprofessorer i sin uppfattning problemet måste lösas med invandring av människor från andra kontinenter.alltså fylla på våra alltmer glesbebodda norrlandskommuner med asylflyktingar.
                   Den naturliga frågan blir ju då vad man ska ägna sig åt för sin försörjning,när nu ursprungsbefolkningen valt att lämna orten på grund av brist på utkomstmöjligheter.
             En och annan kan nog få arbete med röjning och skogsplantering. Det mest sannolika är nog ändå att en stor del av de anlända kommer så småningom att belasta glesbygdskommunernas socialbudgetar. Det näst mest sannolika är nog att många så småningom kommer att söka sig till storstadsområdena och de etniska enklaverna i dess mljonprogramsområden.
                 Sverige ska vara sämst i Europa på integration.Civilsamhället i sin helhet har visat en pinsam  handfallenhet när det gäller hur man ska möta de utmaningar som uppstått i och med att vi blivit ett mångkulturellt samhälle. Framförallt har man visat en fullständig ignorans när man konfronteras med heders och klanproblematiken. Ledande politiker och debattörer har rentav förnekat förekomsten av någon hederskultur i Sverige.Poliserna står  handfallna inför skottlossningar och annat våld i storstadsförorterna .Det går inte att utreda många brott på grund av att eventuella vittnen i någon mening är själva involverade,eller vill inte bli involverade.,varför det aldrig går till rättegång.
                         Det är svårt att diskutera migrations och asylfrågor i Sverige. Det blir inte lättare för att det så ofta blir moraliseranden och klyschor. Rätt åsikt i asylfrågor signalerar ju att man är en god människa.
                 Det väcker starka reaktioner att ett politiskt parti har tagit migrations och integrationsfrågorna som sitt huvudtema ,men det borde ju inte vara mer anmärkningsvärt än att miljöpartiet  har lyft miljöfrågorna.och de borgerliga partierna har fokuserat på problemen med höga skatter.
             Det är nog så att det är Sveriges självbild som landet annorlunda ,det goda riket,som är utmanat.
                   
            
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar